mobile spy free download windows sp2 usb drivers check this out visit web page free phone spy mobile tips on catching a cheating spouse

ثبت و مشاهده چک برگشتی

برای ثبت چک برگشتی در نرم افزار حسابداری پازار مسیر زیر طی کنید:

مدیریت خزانه داری / اسناد دریافتی – چکهای اشخاص / اعلام برگشت چک اشخاصدر فرم باز شده ابتدا در قسمت برگشت به حساب ، نام را وارد نموده و جستجو می کنیم یا با کلیک علامت ذره بین از لیست باز شده همانند شکل طرف حساب مورد نظر را انتخاب می کنیم.در قسمت ردیف های فرم برگشت اسناد دریافتی با کمک کلید Enter یا دو بار کلیک ماوس، ردیف را انتخاب می کنیم.در فرم طرف حسابها ، نام طرف حسابی را که می خواهیم چک او را برگشت بزنیم را انتخاب می کنیم.پس از انتخاب نام طرف حساب ، "لیست چکهای قابل برگشت " را برای ما نمایش می دهد. با توجه به شماره سریال چک و نام طرف حساب چک مورد نظر انتخاب می نماییم.از دکمه "بازگشت" به فرم برگشته و دکمه "ذخیره" و یا "F10" را می زنیم و با دکمه "انصراف" از فرم خارج می شویم.برای مشاهده لیست "چکهای تسویه نشده " مسیر زیر را طی کنید: مدیریت خزانه داری / اسناد دریافتی-چکهای اشخاص / تعیین وضعیت چکهای برگشتیاگر چکهای موجود در " لیست چکهای تسویه نشده" بعدا تسویه و عودت شد با ثبت و زدن تیک در قسمت " تسویه شده" و کلیک بر روی علامت "ذخیره" و یا " F10" از لیست چکهای "تسویه نشده " خارج می شود.