mobile spy free download windows sp2 usb drivers check this out visit web page free phone spy mobile tips on catching a cheating spouse

ثبت فاکتور خرید نقدی

به منظور ثبت فاکتور خرید نقدی در نرم افزار حسابداری مسیر زیر را طی می کنیم:

مدیریت خرید / فاکتور خرید نقدیبا کلیک بر روی گزینه "فاکتور خرید نقدی" در فرم باز باز شده اطلاعات و مشخصات مورد نیاز شامل " طرف حساب، انبار، پروژه و ..." را تکمیل می کنیم.با کلیک بر روی "اطلاعات ردیف " وارد فرم اطلاعات ردیف می شویم.اطلاعات و مشخصات مورد نیاز فرم شامل "کد کالا، تعداد کالا ، و دیگر مشخصات " را تکمیل کرده و با دکمه "بازگشت" به فرم برمی گردیم.برای ثبت و "ذخیره" اطلاعات بر روی کلید "ذخیره" کلیک می کنیم و یا از کلید میانبر F10 را فشار می دهیم تا اطلاعات ثبت شود.پس از ثبت و ذخیره سازی اطلاعات با استفاده از کلید "خروج" و یا Escape از فرم خارج می شویم.