mobile spy free download windows sp2 usb drivers check this out visit web page free phone spy mobile tips on catching a cheating spouse

حذف فاکتور ثبت شده

برای حذف کردن فاکتور ثبت شده در نرم افزار حسابداری پازار مراحل زیر را طی می کنید:

مدیریت فروش / فاکتور فروشدر فرم "صورتحساب فروش" دکمه "انصراف" را کلیک می کنیم.و با کلیک بر روی گزینه "لیست" وارد فرم "لیست فاکتورهای فروش" می شویم.در فرم باز شده ما می توانیم فاکتورهای ثبت شده در همان تاریخ روز را مشاهده کنیم برای اینکه به مامی فاکتورها دسترسی داشته باشیم علامت "ضربدر" تاریخ می زنیم تا تمامی فاکتورها را مشاهده کنیم.فاکتور مورد نظر خود را انتخاب می کنیم و با کلیک بر روی گزینه "حذف " یک پیغام تایید برای حذف فاکتور میگیریم و فاکتور حذف می شود و با کلید "خروج" از فرم خارج می شویم.