mobile spy free download windows sp2 usb drivers check this out visit web page free phone spy mobile tips on catching a cheating spouse

تعریف لیست کالا

برای تعریف لیست کالا در نرم افزار حسابداری پازار مسیر زیر را طی نمایید:

تعاریف پایه / لیست کالا ها

در فرم باز شده کلید " جدید " یا "F6" وارد می کنیم.در فرم باز شده اطلاعات و مشخصات کالا را وارد می کنیم. مانند: نام ، مشخصات فنی، واحد شمارش، قیمت مصرف کننده، ... و در آخر دکمه " ذخیره " و یا "F10" را وارد می کنیم.برای هر یک از کالاهای خود در قسمت " کدینگ " می توانید تا 20 بارکد برای آن کالا تعریف نمایید.پس از "ذخیره " نام و مشخصات کالا در قسمت " ردیف " قابل مشاهده است، با استفاده از کلید"ویرایش" و یا "F4" می توانیم مشخصات و اطلاعات را ویرایش کنیم. و با دکمه " حذف " و یا "F7" می توانیم کالا را حذف نماییم.